Oprogramowanie astraia

Oprogramowanie astraia jest systemem modułowym, którego elementy składowe mogą działać niezależnie od siebie. Astraia jest systemem działającym w oparciu o rozbudowaną bazę danych. Używana jest również jako program do generowania opisów badań USG wykonywanych w położnictwie i ginekologii. Daje również możliwość wyszukiwania już wcześniej zarejestrowanych i badanych pacjentek, a także porządkowania danych.

Już jednorazowe wpisanie danych pacjentki (zarówno demograficznych jak i medycznych, a także opisów badań) powoduje, że dane te zostaną zachowane w bazie danych i nie ma konieczności wpisywania ich ponownie. Ze względu na fakt, iż astraia jest rozbudowanym systemem bazodanowym istnieje możliwość generowania różnorodnych zapytań co umożliwia tworzenie podsumowań i zestawień (także finansowych), a także obróbkę statystyczną uzyskanych wyników.

Funkcjonalność systemu

moduł matczyno-płodowy

W skład modułu wchodzi możliwość opisu badania USG I i II trymestru ciąży wraz z kalkulacją ryzyka aberracji chromosomowych. Ponadto moduł daje dostęp do opisów badań dopplerowskich wykonywanych w przebiegu całej ciąży.

Wszystkie główne dane pomiarowe (wraz z dopplerowskimi) są możliwe do zobrazowania w formie wykresów z odniesieniem do zakresu wartości prawidłowych dla odpowiedniego okresu ciąży.

Poprzez zastosowanie zdefiniowanych opisów i podręcznego menu nie ma konieczności wpisywania odpowiedniej patologii stwierdzonej badaniem USG, a jedynie wystarczy zaznaczyć kolejne "okienko" w programie. Jednocześnie istnieje możliwość ewidencji badań laboratoryjnych ciężarnej, a także bezpośrednia możliwość prowadzenia karty przebiegu ciąży.

moduł echokardiografii

Moduł echokardiografii płodowej umożliwia wygenerowanie opisów budowy i czynności serca płodu od opcji podstawowej po bardzo rozbudowaną, zawierającą również wszystkie elementy oceny dopplerowskiej oraz opisy wad serca.

Moduł ten stanowi znakomite uzupełnienie części matczyno - płodowej.

moduł ginekologiczny

Moduł ten umożliwia wygenerowanie bardzo szczegółowych opisów ultrasonograficznego badania ginekologicznego. Znajdziemy tu rozbudowane opisy trzonu macicy, ewentualnych wad rozwojowych macicy, mięśniaków, a także szczegółowe opisy badania jajników i jajowodów.

Uzupełnieniem tych możliwości są opisy oceny owulacji oraz rozbudowane opisy badań dopplerowskich narządów rodnych.

Moduł ginekologiczny oprócz możliwości dokładnego opisu badań USG pozwala również prowadzić pełną dokumentację zarówno wywiadu lekarskiego jak i badania fizykalnego.

moduł kolposkopowy

Moduł oferuje kompleksowe narzędzie do przeprowadzenia wszystkich badań kolposkopowych. Jasno, krok po kroku, pomoże Państwu w dokumentowaniu oraz ocenie przeprowadzonych badań.

Moduł kolposkopowy obejmuje: wywiad lekarski, skierowanie z uwzględnieniem wskazań oraz obecnych dolegliwości, badanie, graficzne przedstawienie wyników, efekty leczenia.

moduł badań gruczołu sutkowego

Moduł oferuje kompleksowe narzędzie do przeprowadzenia szczegółowego badania piersi. Jasno, krok po kroku, pomoże Państwu w dokumentowaniu oraz ocenie przeprowadzonych badań.

Tak jak w przypadku innych modułów, wszystkie funkcjonalności oparte są na najnowszych publikacjach naukowych w tej dziedzinie medycyny. Lekarz badający ma możliwość dodania danych graficznych, takich jak szkice lub rysunki aby podkreślić diagnozę medyczną. Terminologia zastosowana w module bazuje na klasyfikacji BIRADS.

Moduł badań gruczołu sutkowego obejmuje:

 • wywiad lekarski,
 • wskazania do badania w tym badania palpacyjne (piersi i węzłów chłonnych),
 • mammografię (piersi i węzłów chłonnych),
 • USG (piersi i węzłów chłonnych) badanie MRM, w tym Göttinger-Score-System,
 • techniki inwazyjne,
 • diagnozę (w tym moduł do rysowania szkicu),
 • zakończenie leczenia.

ocena ryzyka w I trymestrze ciąży

Astraia jest certyfikowana przez Fetal Medicine Foundation w zakresie kalkulacji ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych, w oparciu o wiek matek, wartości testów biochemicznych (test PAPP-A), przezierność karkową (NT) oraz markery dodatkowe (NB, TR, DV, FMF-kąt).

Do wykonywania tego typu badań niezbędne jest przede wszystkim posiadanie indywidualnego Certyfikatu FMF. Osoby posiadające taki certyfikat w łatwy sposób mogą importować stale unowocześnianą wersję kalkulatora, w celu precyzyjnej kalkulacji ryzyka. Niezwykle istotnym jest fakt, że wysoka wykrywalność aberracji chromosomowych (DR do 96%, przy 5% odsetku wyników fałszywie pozytywnych - czyli wskazań do diagnostyki inwazyjnej), w oparciu o modele FMF jest możliwa jedynie w przypadku:

 • posiadania certyfikatu FMF przez lekarza wykonującego badanie
 • stosowanie odpowiednich, certyfikowanych przez FMF oznaczeń biochemicznych (analizatory Delfia lub Kryptor)
 • posiadanie odpowiedniego oprogramowania do kalkulacji ryzyka (np. astraia)

W przypadkach, gdy nie są spełnione opisane powyżej warunki zmianie ulega zarówno wykrywalność (DR) która zostaje znacząco obniżona, jak i niepotrzebnie zawyżona ilość wskazań do diagnostyki inwazyjnej (FPR).

moduł przesyłu zdjęć

W celu ułatwienia codziennej pracy przygotowano także odpowiednie rozszerzone funkcje programu. Należy do nich m.in. moduł przesyłu obrazów - pozwala dołaczyć zaznaczone skany USG do wydawanego pacjentce wyniku badania.

W tej sytuacji dochodzi do znacznej oszczędności termoczułego papieru do printera USG. Ponadto należy pamiętać, że trwałość skanów na papierze termoczułym jest niezwykle ograniczona, z powodu permanentnego naświetlania. Ten problem nie istnieje w przypadku przechowywania obrazów na dysku twardym komputera i generowania opisów zawierających zdjęcia ultrasonograficzne na wydrukach.

moduł przesyłu danych pomiarowych

Zapewnienie dużego stopnia ergonomii możliwe jest poprzez zastosowanie kolejnego narzędzia oferowanego przez system astraia - moduł przesyłu danych zarówno pomiarowych.

W tej sytuacji jednorazowe wpisanie danych do programu zapewnia ich import do aparatu USG, a następnie wraz z danymi pomiarowymi zostają one ponownie wyeksportowane do programu astraia. To rozwiązanie w znaczący sposób skraca czas potrzebny do wygenerowania opisu badań USG, a tym samym zapewnia wzrost efektywności pracy.

Dane techniczne

rozwiązania jednostanowiskowe

Wersja jednostanowiskowa polecana jest szczególnie dla małych i średnich jednostek obsługi ginekologiczno-położniczej (gabinety lekarskie, poradnie, NZOZy), w których astraia ma być użytkowana na jednym komputerze.

Wybierając tę opcję należy pamiętać, że zawsze istnieje możliwość dalszego rozwoju infrastruktury oprogramowania przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych warunków cenowych.

Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest więc jego skalowalność. Powyższa opcja stanowi dobry start dla małej sieci, gdyż w prosty sposób może być rozszerzona na kolejne stacje robocze pracujące w oparciu o jedną, wspólną bazę danych.

rozwiązania sieciowe

Rozwiązanie sieciowe doskonale sprawdza się w dużych jednostkach typu centra medyczne, jednostki badawcze, szpitale i kliniki.

Astraia daje możliwość pracy na wielu stacjach roboczych podłączonych do tej samej bazy danych. Ogromną zaletą tej opcji jest fakt prostego wdrożenia astraii do istniejącej w jednostce infrastruktury informatycznej. Astraia daje możliwość eksportu/importu danych pomiędzy zewnętrznymi systemami np. wewnętrznym systemem ewidencji pacjentek. Zobacz przykładową konfigurację sieciową.

Warto podkreślić, że w przypadku wersji sieciowej astraia nie jest ściśle związana z daną stacją roboczą - klient zakupując przykładowo 3 licencje na wybrany moduł ma możliwość jednoczesnej pracy na 3 dowolnych komputerach w sieci, a nie tylko na konkretnych maszynach.

Licencjonowanie

Każdy moduł systemu astraia licencjonowany jest osobno - zarówno moduły rozszerzające funkcjonalność astraii (np. matczyno-płodowy, ginekologiczny) jak i moduły umożliwiające sprzężenie astraii z ultrasonografem (np. moduł przesyłu obrazów, przesyłu pomiarów).

Ostateczna licencja astraii, przyznawana przez producenta po uregulowaniu wszelkich formalności, jest bezterminowa.

Astraia jest na bieżąco aktualizowana i ulepszana, tak by była zawsze zgodna z bieżącym stanem specjalistycznej wiedzy medycznej. Regularna aktualizacja wersji astraii przez klienta daje mu więc gwarancję pracy z najwyższej jakości oprogramowaniem zgodnym z międzynarodowymi standardami i wymogami.

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe systemu astraia są zmienne i uzależnione od wybranej konfiguracji oraz zainstalowanych modułów. Aby poznać wymagania sprzętowe dla konkretnej konfiguracji systemu wybierz interesującą Cię opcję z poniższej listy:

Obsługa techniczna

Klient kupując oprogramowanie otrzymuje również dostęp do aktualizacji oprogramowania w ramach tzw. Software Maintanance Agreement (SMA) czyli umowy asysty technicznej.

Posiadanie aktualnego SMA jest rozwiązaniem szczególnie przez nas polecanym, gdyż jako jedyne daje klientowi gwarancję pracy na zawsze aktualnej wersji systemu, zgodnej z najnowszymi wymogami branżowymi oraz stanem wiedzy medycznej.

Jako partner astraia w Polsce oferujemy Państwu również bieżącą pomoc techniczną oraz serwis oprogramowania dla wszystkich klientów astraii.

W przypadku konieczności dojazdu: cena za dojazd do Klienta 2 zł/km netto.

Kontakt we wszelkich niepokojących Państwa sprawach możliwy jest z nami od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura - 9.00 - 16.00 lub mailowo pod adresem kontakt@medical-it.pl

Team Viewer to oprogramowanie, którego używamy do zdalnego podłączenia się do pulpitu Klienta. Jest to rozwiązanie bezpieczne, proste w użyciu i ułatwiające zdalną współpracę.

Demo programu

Aby otrzymać wersję demo systemu astraia prosimy wypełnić poniższy formularz podając podstawowe dane, które ułatwią nam kontakt w przyszłosci. Dziękujemy!

* pola wymagane
zamów demo astraiI

Funkcjonalność systemu

moduł matczyno-płodowy

W skład modułu wchodzi możliwość opisu badania USG I i II trymestru ciąży wraz z kalkulacją ryzyka aberracji chromosomowych. Ponadto moduł daje dostęp do opisów badań dopplerowskich wykonywanych w przebiegu całej ciąży.

Wszystkie główne dane pomiarowe (wraz z dopplerowskimi) są możliwe do zobrazowania w formie wykresów z odniesieniem do zakresu wartości prawidłowych dla odpowiedniego okresu ciąży.

Poprzez zastosowanie zdefiniowanych opisów i podręcznego menu nie ma konieczności wpisywania odpowiedniej patologii stwierdzonej badaniem USG, a jedynie wystarczy zaznaczyć kolejne "okienko" w programie. Jednocześnie istnieje możliwość ewidencji badań laboratoryjnych ciężarnej, a także bezpośrednia możliwość prowadzenia karty przebiegu ciąży.

moduł echokardiografii

Moduł echokardiografii płodowej umożliwia wygenerowanie opisów budowy i czynności serca płodu od opcji podstawowej po bardzo rozbudowaną, zawierającą również wszystkie elementy oceny dopplerowskiej oraz opisy wad serca.

Moduł ten stanowi znakomite uzupełnienie części matczyno - płodowej.

moduł ginekologiczny

Moduł ten umożliwia wygenerowanie bardzo szczegółowych opisów ultrasonograficznego badania ginekologicznego. Znajdziemy tu rozbudowane opisy trzonu macicy, ewentualnych wad rozwojowych macicy, mięśniaków, a także szczegółowe opisy badania jajników i jajowodów.

Uzupełnieniem tych możliwości są opisy oceny owulacji oraz rozbudowane opisy badań dopplerowskich narządów rodnych.

Moduł ginekologiczny oprócz możliwości dokładnego opisu badań USG pozwala również prowadzić pełną dokumentację zarówno wywiadu lekarskiego jak i badania fizykalnego.

moduł kolposkopowy

Moduł oferuje kompleksowe narzędzie do przeprowadzenia wszystkich badań kolposkopowych. Jasno, krok po kroku, pomoże Państwu w dokumentowaniu oraz ocenie przeprowadzonych badań.

Moduł kolposkopowy obejmuje: wywiad lekarski, skierowanie z uwzględnieniem wskazań oraz obecnych dolegliwości, badanie, graficzne przedstawienie wyników, efekty leczenia.

moduł badań gruczołu sutkowego

Moduł oferuje kompleksowe narzędzie do przeprowadzenia szczegółowego badania piersi. Jasno, krok po kroku, pomoże Państwu w dokumentowaniu oraz ocenie przeprowadzonych badań.

Tak jak w przypadku innych modułów, wszystkie funkcjonalności oparte są na najnowszych publikacjach naukowych w tej dziedzinie medycyny. Lekarz badający ma możliwość dodania danych graficznych, takich jak szkice lub rysunki aby podkreślić diagnozę medyczną. Terminologia zastosowana w module bazuje na klasyfikacji BIRADS.

Moduł badań gruczołu sutkowego obejmuje:

 • wywiad lekarski,
 • wskazania do badania w tym badania palpacyjne (piersi i węzłów chłonnych),
 • mammografię (piersi i węzłów chłonnych),
 • USG (piersi i węzłów chłonnych) badanie MRM, w tym Göttinger-Score-System,
 • techniki inwazyjne,
 • diagnozę (w tym moduł do rysowania szkicu),
 • zakończenie leczenia.

ocena ryzyka w I trymestrze ciąży

Astraia jest certyfikowana przez Fetal Medicine Foundation w zakresie kalkulacji ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych, w oparciu o wiek matek, wartości testów biochemicznych (test PAPP-A), przezierność karkową (NT) oraz markery dodatkowe (NB, TR, DV, FMF-kąt).

Do wykonywania tego typu badań niezbędne jest przede wszystkim posiadanie indywidualnego Certyfikatu FMF. Osoby posiadające taki certyfikat w łatwy sposób mogą importować stale unowocześnianą wersję kalkulatora, w celu precyzyjnej kalkulacji ryzyka. Niezwykle istotnym jest fakt, że wysoka wykrywalność aberracji chromosomowych (DR do 96%, przy 5% odsetku wyników fałszywie pozytywnych - czyli wskazań do diagnostyki inwazyjnej), w oparciu o modele FMF jest możliwa jedynie w przypadku:

 • posiadania certyfikatu FMF przez lekarza wykonującego badanie
 • stosowanie odpowiednich, certyfikowanych przez FMF oznaczeń biochemicznych (analizatory Delfia lub Kryptor)
 • posiadanie odpowiedniego oprogramowania do kalkulacji ryzyka (np. astraia)

W przypadkach, gdy nie są spełnione opisane powyżej warunki zmianie ulega zarówno wykrywalność (DR) która zostaje znacząco obniżona, jak i niepotrzebnie zawyżona ilość wskazań do diagnostyki inwazyjnej (FPR).

moduł przesyłu zdjęć

W celu ułatwienia codziennej pracy przygotowano także odpowiednie rozszerzone funkcje programu. Należy do nich m.in. moduł przesyłu obrazów - pozwala dołaczyć zaznaczone skany USG do wydawanego pacjentce wyniku badania.

W tej sytuacji dochodzi do znacznej oszczędności termoczułego papieru do printera USG. Ponadto należy pamiętać, że trwałość skanów na papierze termoczułym jest niezwykle ograniczona, z powodu permanentnego naświetlania. Ten problem nie istnieje w przypadku przechowywania obrazów na dysku twardym komputera i generowania opisów zawierających zdjęcia ultrasonograficzne na wydrukach.

moduł przesyłu danych pomiarowych

Zapewnienie dużego stopnia ergonomii możliwe jest poprzez zastosowanie kolejnego narzędzia oferowanego przez system astraia - moduł przesyłu danych zarówno pomiarowych.

W tej sytuacji jednorazowe wpisanie danych do programu zapewnia ich import do aparatu USG, a następnie wraz z danymi pomiarowymi zostają one ponownie wyeksportowane do programu astraia. To rozwiązanie w znaczący sposób skraca czas potrzebny do wygenerowania opisu badań USG, a tym samym zapewnia wzrost efektywności pracy.

Dane techniczne

rozwiązania jednostanowiskowe

Wersja jednostanowiskowa polecana jest szczególnie dla małych i średnich jednostek obsługi ginekologiczno-położniczej (gabinety lekarskie, poradnie, NZOZy), w których astraia ma być użytkowana na jednym komputerze.

Wybierając tę opcję należy pamiętać, że zawsze istnieje możliwość dalszego rozwoju infrastruktury oprogramowania przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych warunków cenowych.

Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest więc jego skalowalność. Powyższa opcja stanowi dobry start dla małej sieci, gdyż w prosty sposób może być rozszerzona na kolejne stacje robocze pracujące w oparciu o jedną, wspólną bazę danych.

rozwiązania sieciowe

Rozwiązanie sieciowe doskonale sprawdza się w dużych jednostkach typu centra medyczne, jednostki badawcze, szpitale i kliniki.

Astraia daje możliwość pracy na wielu stacjach roboczych podłączonych do tej samej bazy danych. Ogromną zaletą tej opcji jest fakt prostego wdrożenia astraii do istniejącej w jednostce infrastruktury informatycznej. Astraia daje możliwość eksportu/importu danych pomiędzy zewnętrznymi systemami np. wewnętrznym systemem ewidencji pacjentek. Zobacz przykładową konfigurację sieciową.

Warto podkreślić, że w przypadku wersji sieciowej astraia nie jest ściśle związana z daną stacją roboczą - klient zakupując przykładowo 3 licencje na wybrany moduł ma możliwość jednoczesnej pracy na 3 dowolnych komputerach w sieci, a nie tylko na konkretnych maszynach.

Licencjonowanie

Każdy moduł systemu astraia licencjonowany jest osobno - zarówno moduły rozszerzające funkcjonalność astraii (np. matczyno-płodowy, ginekologiczny) jak i moduły umożliwiające sprzężenie astraii z ultrasonografem (np. moduł przesyłu obrazów, przesyłu pomiarów).

Ostateczna licencja astraii, przyznawana przez producenta po uregulowaniu wszelkich formalności, jest bezterminowa.

Astraia jest na bieżąco aktualizowana i ulepszana, tak by była zawsze zgodna z bieżącym stanem specjalistycznej wiedzy medycznej. Regularna aktualizacja wersji astraii przez klienta daje mu więc gwarancję pracy z najwyższej jakości oprogramowaniem zgodnym z międzynarodowymi standardami i wymogami.

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe systemu astraia są zmienne i uzależnione od wybranej konfiguracji oraz zainstalowanych modułów. Aby poznać wymagania sprzętowe dla konkretnej konfiguracji systemu wybierz interesującą Cię opcję z poniższej listy:

Obsługa techniczna

Klient kupując oprogramowanie otrzymuje również dostęp do aktualizacji oprogramowania w ramach tzw. Software Maintanance Agreement (SMA) czyli umowy asysty technicznej.

Posiadanie aktualnego SMA jest rozwiązaniem szczególnie przez nas polecanym, gdyż jako jedyne daje klientowi gwarancję pracy na zawsze aktualnej wersji systemu, zgodnej z najnowszymi wymogami branżowymi oraz stanem wiedzy medycznej.

Jako partner astraia w Polsce oferujemy Państwu również bieżącą pomoc techniczną oraz serwis oprogramowania dla wszystkich klientów astraii.

W przypadku konieczności dojazdu: cena za dojazd do Klienta 2 zł/km netto.

Kontakt we wszelkich niepokojących Państwa sprawach możliwy jest z nami od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura - 9.00 - 16.00 lub mailowo pod adresem kontakt@medical-it.pl

Team Viewer to oprogramowanie, którego używamy do zdalnego podłączenia się do pulpitu Klienta. Jest to rozwiązanie bezpieczne, proste w użyciu i ułatwiające zdalną współpracę.

Demo programu

Aby otrzymać wersję demo systemu astraia prosimy wypełnić poniższy formularz podając podstawowe dane, które ułatwią nam kontakt w przyszłosci. Dziękujemy!

* pola wymagane
zamów demo astraiI